Firma Hrádek spolupracuje s sklárnou WMA Glass Chrastava:

Trojskla

 • energeticky úsporná izolační trojskla s tepelným koeficientem „Ug“ 0,6 W/m2K
 • dosažení maximálních tepelných zisků celého okna, dveří nebo zimní zahrady
 • jejich význam spočívá nejen v dosažení lepší energetické bilance, kterou dosáhneme nízkou hodnotou tepelně izolačního koeficientu "Ug" pro maximální tepelnou izolaci,  ale i vysokou hodnotou solárního zisku, tedy sluneční energie, která umožňuje využití tepelných zisků od slunce
 • ideální do konstrukční hloubky profilu 80mm a více

Standardní trojsklo Planitherm XN

Tritherm 4-14-4-14-4  trojsklo s PVC rámečkem Swisspacer pro standardní rozměr

 • součinitel prostupu tepla "Ug"  0,6 W/m2K
 • maximální prostupnost světla LT  74% 
 • váha 30kg/m2
 • hlukový útlum 32 dB
 • inovační trojsklo s vyšší prostupností světla 
 • při jiném složení dokáže snížit koeficient prostupnosti tepla na 0,5 W/m2K
 • jakoukoliv změnou velikosti prvků se mění i celkové složení a hodnoty trojskla
 • vhodné jak pro pasivní a nízkoenergetické domy, tak pro rekonstrukci objektu s důrazem na tepelnou úsporu (sklo představuje cca 80% celého okna)
 • navrhneme vhodné trojsklo podle Vašich požadavků

Výhody trojskel

 • pro každého, kdo chce šetřit za topení - vysoká tepelná izolace "U" 0,6 W/m2K
 • pro každého, kdo chce vyzískat co nejvíce energie ze sluníčka
 • pro každého, kdo chce dlouhodobě ušetřit na energiích
 • pro každého, kdo staví pasivní nebo nízkoenergetický dům

Dvojskla

 • izolační dvojsklo s tepelným koeficientem prostupnosti tepla  „Ug 1,1 W/m2K“
 • standardně dodáváme do našich výrobků (oken, dveří, zimních zahrad)
 • zlepší vlastnosti oken při rekonstrukci či výměně bytové zástavby
 • ideální do konstrukční hloubky profilu 70mm

Standardní dvojsklo Ditherm

Planitherm 4-16-4 dvojsklo s PVC rámečkem Swisspacer pro standardní rozměr

 • součinitel prostupu tepla "Ug"  1,1 W/m2K 
 • maximální prostupnost světla LT  82% 
 • váha 20kg/m2
 • hlukový útlum 32 dB
 • jakoukoliv změnou velikosti prvků se mění i celkové složení a hodnoty dvojskla

Tepelně izolační dvojskla s „Ug“ 1,1 W/m2K

Izolační skla jsou konstruována jako dvojsklo, tzn. ze dvou tabulí skla, jejichž vzdálenost vymezuje dutý distančním rám plněný vysoušecím prostředkem. Tento rámeček standardně dodáváme plastový Swisspacer, v případě požadavků zákazníka hliníkový. Jednotlivá skla ve dvojsklech se volí v tloušťkách vyhovujících funkčním a mechanickým nárokům. Obvodové spojení tabulí skel a distančních rámů je provedeno adhezním, trvale plastickým tmelem nebo obdobnými materiály. Vnější obvod tabulí skel a distančních rámů je vyplněn trvale pružným, vulkanickým tmelem. Konstrukce vytváří hermetické uzavření dutiny mezi tabulemi skel.

Bližší informace naleznete zde.

Plastový rámeček 

V posledních letech je mezi výrobci oken a izolačních skel stále více diskutována otázka distančních rámečků tzv. Warm Edge přinášejících mimo zlepšených tepelně izolačních vlastností izoskel především zamezení kondenzaci par na vnitřní straně skel. V běžné praxi se jim říká teplé rámečky, neboť svojí nižší tepelnou vodivostí způsobují snížení prostupu tepla okrajem izolačního skla, jinak řečeno jeho teplejší okraj.

Bližší informace naleznete zde.

Bližší informace naleznete zde.
 

Speciální skla

Heat Mirror 

Speciální dvojsklo s fólií určené pro náročné zákazníky.

Bližší informace naleznete zde.

Protihluková izolační skla

Zvuková izolace zajišťuje pohodu bydlení a pracovního prostředí. Přemíra hluku, která na nás útočí, způsobuje stresy a může následně vyvolat i jiná vážná onemocnění, proto se požadavku chránit před hlukem snaží vyhovět i výrobci skel. Protihluková skla nachází uplatnění v místech s vysokou hlučností, jako jsou objekty v blízkosti rušných silnic, tramvajových tratí a dopravních terminálů.
 Standardně dodávaná dvojskla a trojskla mají protihlukový útlum 32dB, jejich škála se může podle požadavků zákazníků a pozice stavby vymezit v rozpětí až do 47dB

Bezpečnostní skla

Vrstevné sklo je vynikajícím konstrukčním prvkem pro bezpečnostní zasklívání. Vrstevné sklo se vyrábí plošným spojením dvou či více vrstev čirého, barevného, reflexního skla s jednou či více vrstvami polyvinylbutyralové fólie čiré, barevné, transparentní nebo neprůhledné, které se vyznačuje zvláště vysokou pevností, adhezí a elasticitou.

Bližší informace naleznete zde.